Kõik kollektsioonid
Turvalisus
Kas minu vara on Grünfinis turvaliselt hoitud?
Kas minu vara on Grünfinis turvaliselt hoitud?

Meie jaoks on kõige olulisem, et Sinu vara oleks turvaliselt hoitud ja kaitstud.

Vaiki Randala avatar
Autorilt Vaiki Randala
Värskendatud üle nädala tagasi

🌱 Meie jaoks on kõige olulisem, et Sinu vara oleks turvaliselt hoitud ja kaitstud.

Meil on tegevusluba, mis võimaldab meil Euroopa Majanduspiirkonnas pakkuda teenuseid nagu klientidele väärtpaberiportfelli loomine, väärtpaberite hoidmine ja haldamine ning muud investeeringutega seotud kõrvaltegevused.

Sinu investeeringud on kaitstud kuni 20 000 euro ulatuses Riikliku Tagatsifondi investorkaitsega.

Grünfini kliendina pead arvestama eelkõige kahte tüüpi riskidega:

🍃 tegevusrisk (midagi juhtub Grünfiniga kui ettevõttega) ja

🍃 instrumentide risk (midagi juhtub fondidega, millesse Sa Grünfini kaudu oma raha investeerid).

Oleme riske minimeerinud mitmel viisil.

🌱 Grünfin on reguleeritud ning litsenseeritud Finantsinspektsiooni poolt investeerimisühinguna.

Meie tegevusloa väljastamise otsuse number on 4.1-1/133. Järgime rangelt Finantsinspektsiooni poolt kehtestatud nõudeid ja reegleid (sh regulaarsed auditid).

🌱 Hoiame alati Sinu vara lahus ettevõtte varadest.

Hoiame Sinu Portfelli varasid Klientide väärtpaberikontol, täpsemalt saad lugeda siit: Klientide varade kaitse ja hoidmise põhimõtted.

🌱 Sinu investeeringud on kaitstud kuni 20 000 euro ulatuses.

Samamoodi nagu pangad, oleme osalised riiklikus Tagatisfondis. See annab sinu investeeringutele täiendava riigipoolse kaitse 20 000€ ulatuses (loe lähemalt: Teave Riikliku Tagatisfondi investorkaitse kohta).

🌱 Sinu Grünfini portfelli varad (Sinu portfelli ostetud fondid) on alati Sinu omad.

Saad oma investeeringuid igal ajal vabalt müüa ja raha portfellist välja võtta.

🌱 Isegi kui Grünfiniga peaks midagi juhtuma, jääb finantsvara Sinu omaks ja kantakse üle Sinu panka.

🌱 Sinu instrumentide risk Grünfinis on sama, mis samade ETF-ide ostmisel panga kaudu.

Kuna me investeerime Sinu raha vabalt kaubeldavatesse jätkusuutlikkusele suunatud ETF-idesse, mida pakuvad mainekad varahaldurid, on Sinu instrumentide risk Grünfinis sama, mis samade ETF-ide ostmisel panga kaudu. Iga investor peaks alati hoolikalt kaaluma, kas ta on võimeline neid riske kandma, võttes arvesse varasemaid investeerimiskogemusi, investeerimiseesmärke, finantsilisi ja majanduslikke võimalusi ning muid sarnaseid asjaolusid. Oleme siinkohal olulisemad riskid välja toonud: Millised on minu portfelliga seotud riskid?

Kui jätkusuutlikkus ja mõju on sinu jaoks olulised, siis oled õiges kohas 💚.


Kas see vastas teie küsimusele?