Soovime Sinu jaoks investeerimisega seotud kulud hoida võimalikult madalad ja läbipaistvad. Seetõttu puudub Grünfinil tüüpiline protsendipõhine haldus- ja tehingutasu.

Igal Sinu portfellil on kaks tasu:

🌱 Kuutasu 3,90€. Kuutasu ei ole portfellidel, mille väärtus (sissemaksed + kasum) on väiksem kui 1000€.

🌱 Edukustasu investeerimisperioodi lõpus. Edukustasu rakendub vaid siis, kui me ületame Sinu portfelli kasvueesmärki.

Kui Sul on Grünfinis mitu portfelli, siis arvestame igale portfellile tasud eraldi.

🌱 Millest koosneb kuutasu?

Meie kuutasu 3,90€ katab kõik kulud, mis tekivad Sinu raha jätkusuutlikesse fondidesse investeerimisel. Sa ei pea kunagi maksma täiendavaid tehingutasusid.

🍃 koostame ja haldame Sinu isiklikku portfelli

🍃 katame kõik tehingukulud, et osta sinu väärtustele vastavaid jätkusuutlikke indeksfonde

🍃 hoiame Sinu vara turvaliselt pangas

🍃 analüüsime ja otsime regulaarselt Sulle parimaid jätkusuutlike indeksfonde kõigi teenusepakkujate lõikes

🍃 tasakaalustame Sinu portfelli - mitte ainult soovitud riskitaseme säilitamiseks, vaid ka turu liikumistelt kasu saamiseks.

🍃 suhtleme Sinu portfellis olevate suurettevõtete tippjuhtidega, et suunata neid veelgi rohkem jätkusuutlikumas suunas.

Selleks, et Sul oleks lihtne alustada jätkusuutliku investeerimisega Grünfinis, ei pea Sa kuutasu maksma seni, kuni Sinu portfelli väärtus (sissemaksed + kasum) on alla 1000€.

🌱 Kuidas toimib edukustasu?

Edukustasu arvutame, kui Sa oma Grünfini portfelli sulged või saabub portfelli lõpukuupäev.

Meie tasuks on 15% sellest kasumi osast, mis ületab Sinu portfelli kasvueesmärki. Kui portfelli kasv ei ületa eesmärki, on portfelli sulgemine Sulle tasuta.

Kuidas arvutame portfelli kasvueesmärgi?

Grünfini portfelli juures näed kasvueesmärki. Eesmärgid oleme seadnud ajaloolise pikaajalise turu keskmise tootluse järgi arvestusega, et Sinu portfellis olevad aktsiad kasvavad 8% ning võlakirjad 2% aastas. (S&P500 keskmine aastane tootlus alates 500 aktsia võtmisest indeksisse 1957. aastal kuni 2021. aastani on ligikaudu 8%. 2022. aasta veebruari seisuga on USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus 1,9% ja Saksamaa riigivõlakirja tootlus 0,2%.)

Omalt poolt teeme muidugi kõik, et eesmärki ületada.

Kasvueesmärgi arvutamise valem töötab automaatselt igal kuul ning võtab arvesse portfelli seadetes märgitud summasid, perioodi jooksul portfelli laekunud makseid ja meie poolt prognoositavat kasvu eurodes.

Investeeringuid oma portfelli saad perioodi jooksul alati muuta. Soovi korral võid portfelli suurendada ühekordsete maksetega, muuta igakuist summat või maksed mõneks ajaks peatada. Samuti on sul võimalik portfell varem realiseerida või hoopis perioodi pikendada. Vastavalt sinu tehtud valikutele muutub ka meie poolt portfellile seatud eesmärk.

Juhul, kui portfelli kasv ei ületa seatud eesmärki, on portfelli sulgemine sulle tasuta. Grünfini saab tasu vaid siis, kui sulgemisel on portfelli kasv olnud seatud eesmärgist suurem - sel juhul on meie tasuks 15% eesmärki ületavast osast.

🌱 Näide meie edukustasust

Oletame, et Sa investeerid 200€ kuus 10 aasta jooksul (maksete kogusumma 24 000€) ja Sinu portfelli arvestuslikuks kasumiks on 12 000€ .

See tähendab, et 36 000 eurot (24 000 eurot + 12 000 eurot) on portfelli kasvueesmärk ja maagiline number, mille ületamisel arvestame edukustasu.

Kui Sinu portfelli väärtus ei ületa investeerimisperioodi lõpuks 36 000€, ei maksa Sa edukustasu.

Kui aga Sinu portfelli väärtus ületab 36 000€, näiteks on 40 000€, siis on sinu eesmärki ületav kasum 4000€. Meie edukustasu on 15% sellest 4 000€ - see tähendab, et investeerimisperioodi lõpus saab Grünfin 600€.

Kui jätkusuutlikkus ja mõju on Sinu jaoks olulised, siis me arvame, et meil on Sinu jaoks parim pakkumine 💚


Loe veel:

Kas see vastas teie küsimusele?