Kõik kollektsioonid
Konto avamine ja investeerimisega alustamine
Milline on minu Grünfini investeeringute tegelik mõju?
Milline on minu Grünfini investeeringute tegelik mõju?

Me valime välja parimad jätkusuutlikkusele suunatud indeksfondid ja suhtleme aktiivselt ettevõtetega meie portfellides.

Vaiki Randala avatar
Autorilt Vaiki Randala
Värskendatud üle nädala tagasi

🌱 Me valime Sinu portfelli parimad jätkusuutlikkusele suunatud indeksfondid, kasutades rohkem kui 20 erinevat filtrit.

🌱 Lisaks survestame aktsionäridena meie portfellides olevaid ettevõtteid, et nad teeksid veelgi rohkem meie planeedi ja ühiskonna heaks.

Sinu Grünfini portfellis on indeksfondide kaudu mitmete suurte, ülemaailmsete ettevõtete aktsiad. Iga indeksfond Sinu portfellis on hoolikalt valitud veendumaks, et suuname oma investeeringud ettevõtetesse, kelle jätkusuutlikkuse tavadel on suurim mõju planeedile.

🍃 Sinu Grünfini kliima-teemalised investeeringud on ettevõtetes, mis on kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega või teevad seda paremini. Näiteks ettevõtted, mis käitavad tehaseid täielikult taastuvenergiaga või ettevõtted, mis lähenevad sammhaaval kogu oma tarneahelas nullilähedasele süsinikheitele.

🍃 Loomulikult on portfellis päikesepaneelide ja tuuleenergia tootjad, sest need on jätkusuutlikkuse jaoks kriitilise tähtsusega.

🍃 Sinu investeeringud on hajutatud erinevate sektorite vahel - puhas energia, tervishoid, tarbekaubad, finantstooted, sideteenused ja tehnoloogia.

Sest olgem ausad - planeedi päästmiseks peavad kõik tööstusharud ja maailma suurimad ettevõtted astuma lahenduse osaks.


🌱 Kuidas saab mõjutada ettevõtteid minu Grünfini portfellis?

Et mõjutada meie portfelli kuuluvaid ettevõtteid, peame nendega otse suhtlema.

Üksikaktsionärina on Sinu võimalused suurettevõttete otsuseid mõjutada üsnagi piiratud. Kuid mitmekesi koos, omades kokku miljardeid või isegi triljoneid varasid, kuulavad meid isegi kõige suuremad ettevõtted.

🍃 Me ühendasime jõud ShareActioniga, Ühendkuningriigi mittetulundusühinguga, mis juhib investorite koalitsioone. Ühiselt saame toetada üleskutseid ettevõtetele, et nad teeksid veelgi rohkem kliimamuutuste pidurdamise, tööjõutingimuste parandamise ja rahvatervise valdkonnas.

🍃 Meie ShareActioni koalitsioonid esitavad maailma suurimate ettevõtete aktsionäridele ettepanekuid, et nad hääletaksid Sinu jaoks olulistes küsimustes.

🍃 Me kohtume maailma suurimate ettevõtete tippjuhtkonnaga, et nõuda positiivseid muutusi.

🍃 Me suhtleme oma ETFi halduritega, et nad hääletaksid Sinu jaoks oluliste ettepanekute poolt.

🍃 Me kirjutame alla investorite avaldustele, milles kutsume ettevõtteid üles tegutsema positiivsete muutuste nimel.

🍃 Me teeme koostööd ShareActioniga, et soovitada ettepanekuid.

🍃 Me kaasame indeksi loojad, et arutada meile mitte meeldivate aktsiate kõrvaldamist.


🌱 Kuidas valitakse fonde minu Grünfini portfelli?

Me usume pikaajalisse, madalate kuludega, hästi hajutatud ja väärtuspõhisesse investeerimisstrateegiasse. Oleme valinud oma portfellidesse maailma parimad jätkusuutlikkusele suunatud börsil kaubeldavad fondid (ETF). Me vaatame investeeringuid peamistesse turuindeksitesse läbi keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) ning ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) objektiivi.

Valime hoolikalt jätkusuutlikkusele suunatud indeksfondid, mis peavad vastama meie kriteeriumidele järgmistes valdkondades:

🍃 Vastavad jätkusuutlikku rahanduse avalikustamise määruse SFDR artiklitele 8 või 9 - Meie portfellides on eranditult fondid, mis on liigitatud artikli 8 või artikli 9 alla. Need on fondid, mille eesmärgiks on jätkusuutlikkus (artikkel 9) või fondid, mis edendavad jätkusuutlikke omadusi (artikkel 8). Võimalusel eelistame alati artikkel 9 fonde.

🍃 Eelistatavalt Morningstari jätkusuutlikkuse hinnang 4 või 5 ja MSCI jätkusuutlikkuse hinnang A või kõrgem - Toetume mitmele objektiivsele ülemaailmsele kolmandale osapoolele fondide kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse hindamisel.

🍃 Süsinikujalajälg - Valime fondid, milles olevate ettevõtete CO2-jalajälg on võimalikult väike.

🍃 Roheline vs. pruun energia - Rohe-energia (nt päikeseenergia) on hea, pruun energia (nt nafta) on halb.

🍃 Naiste osakaal juhatuses - Otsime fonde, mille ettevõtete juhtkonnas oleks naisi ja mehi võrdselt.

🍃 Nulltolerants inimõiguste rikkumistes - Soovime, et Sul oleksid fondid, kus ei leidu ühtegi ettevõtet, mis seisaks silmitsi väga tõsiste vastuoludega seoses inimõigustega.

🍃 Relva- ja tubakafirmade on välistatud- Me jätame välja fondid, mis puutuvad kokku maamiinide, keemiliste ja bioloogiliste relvadega seotud ettevõtetega. Samuti välistame tubakatootjad.

🍃 Nõukogu sõltumatuse % - Ettevõtete nõukogud peaksid olema ettevõtte juhtkonnast sõltumatud.

🍃 Ülemaailmne hinnang - Meie eesmärk on pakkuda Sulle ülemaailmse reitinguagentuuri MSCI poolt kõrge hinnangu saanud fonde.

🍃 Madalad tasud - Valime fonde, millel on võimalikult madalad sisemised tasud. Keskmine aastane kulu 0,22% Sinu investeeritud summast.

🍃 Passiivselt juhitud ETFid ehk indeksfondid - ETFid jälgivad passiivselt indeksit, samas kui aktiivselt juhitud fondid otsustavad pidevalt, milliseid aktsiaid osta ja müüa. Selgub, et aktiivselt juhitud fondid on aktsiate valimisel väga halvad. Ainult 6% USA aktiivsetest fondidest on viimase 20 aasta jooksul oma passiivset indeksit ületanud.

🍃 Eurodes nomineeritud - Me ostame ainult eurodes olevaid fonde, et Sa ei peaks muretsema valuutaga vahetamise ja kursiga seonduvate hinnakõikumiste pärast.

🍃 Dividende mitte-jaotavad fondid - Grünfinis investeerime ainult ETFidesse, mis ei jaga dividende, et vähendada Sinu jaoks maksustatava sündmuse tekkimise riski. ETFi sees olevad ettevõtted maksavad endiselt dividende, mis investeeritakse automaatselt uuesti Sinu ETFi osaluse sees.

🍃 Fondi likviidsus: ETFi saab börsil osta või müüa samamoodi nagu tavalist aktsiat.


Kas see vastas teie küsimusele?